ABN AMRO

Ambition Group professionaliseert het projectmanagement van het complete Corporate Client, Commercial & Merchant Banking. Onder de naam PROMAN (Projectmanagement Anno Nu) is een traject opgestart om als organisatie het PRINCE2® Maturity Level 2 te behalen. In maart 2013 kwam uit de audit naar voren gekomen dat deze doelstelling is behaald. In het huidige traject verbeteren en professionaliseren wij de PMO-functie naar een niveau van wereldklasse met als doel Maturity Level 4 te behalen.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Ambition Group professionaliseert de projectmanagementafdeling bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hierbij worden allerlei tools ontwikkeld die helpen bij het identificeren en vervolgens analyseren van risico’s. Ook wordt het portfoliomanagement opgezet om in de toekomst projecten uit een portfolio als geheel te kunnen besturen.

Port of Rotterdam
(Havenbedrijf Rotterdam/HbR)

Ambition Group zorgde samen met de Port of Rotterdam voor de initiatie en implementatie van een reorganisatie op het gebied van infrastructuur en milieu. Daarnaast voeren wij audits uit en accrediteren wij via de P3M3® Maturity Indexer het volwassenheidsniveau behaald binnen PRINCE2®.

Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het Rotterdamse havengebied en daarmee opdrachtgever voor de aanleg van de tweede Maasvlakte (MV2). Vanwege de complexiteit van zo’n groot infrastructureel project wilde het Havenbedrijf gebruik maken van ‘best practice’ op het gebied van projectbeheersing. Gekozen is voor de internationaal erkende projectmanagementmethodiek PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2®). Meerdere keren is onafhankelijk aangetoond dat het gebruik van PRINCE2® in dit project op niveau is en dat de opdrachtgever ‘in control’ is! Inmiddels is het MV2-project succesvol opgeleverd met een geaccrediteerd Level 5 Maturity Level. Daarmee is MV2 het enige project ter wereld dat Level 5 ooit behaalde!

RET

Ambition Group hielp de RET om de professionaliseringsslag op het gebied van projectmanagement tot stand te laten komen en in goede banen te leiden. Via een opgesteld traject PM@RET (ProjectManagement@RET) werd het projectmanagement binnen de PRINCE2® methodiek verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd.

Ook ondersteunden we het risico- en portfoliomanagement binnen de RET. Programme assurance voor de Programme Board van het Programma Hoekse Lijn.

Contact

Ambition Group
Van Boetzelaerlaan 7 (bezoekadres)
Van Boetzelaerlaan 11 (postadres)
2581 AA Den Haag
tel. +31 6 51 26 59 15
Nederland