GRUPA FINANSOWA ABN AMRO

Ambition Group wspierało zarządzanie projektami w całym obszarze Corporate Client oraz Commercial & Merchant Banking. Aby osiągnąć drugi poziom (Level 2) dojrzałości projektowej, uruchomiliśmy projekt pod nazwą Proman (“project management now”). Audyt dojrzałości projektowej, przeprowadzony w marcu 2013 roku wykazał, że cel ten został osiągnięty. W obecnej chwili, jesteśmy na etapie poprawy i profesjonalizacji działania Biura Projektów (PMO) na światowy poziom w celu osiągnięcia czwartego poziomu dojrzałości (Level 4).

Holenderska Państwowa Agencja Zakładów Karnych

Zadaniem Ambition Group jest profesjonalizacja funkcjonowania Biura Projektów Dutch National Agency of Correctional Institutions DJI (Holenderska Państwowa Agencja Zakładów Karnych). Wiąże się to z rozwojem wszystkich rodzajów narzędzi do identyfikacji i analizy ryzyka. Zarządzanie Portfelem jest również konfigurowane tak, aby w przyszłości móc zarządzać projektami z tego samego portfela jako całości.

Port of Rotterdam
(Havenbedrijf Rotterdam/HbR)
Zarząd Portu w Rotterdamie

Wraz z Zarządem Portu w Rotterdamie, Ambition Group była odpowiedzialna za inicjowanie i wdrażanie reorganizacji w dziedzinie infrastruktury i środowiska. Ponadto wykonaliśmy audyty i akredytacji poziomu dojrzałości projektowej osiągniętej w ramach metodyki PRINCE2® wykorzystując P3M3 Maturity Indexer.

Zarząd Portu w Rotterdamie odpowiada za zarządzanie i działania na terenie portu w Rotterdamie i odpowiedzialny był za budowę Maasvlakte (MV2) (rozbudowa portu w Rotterdamie to jeden z największych projektów infrastrukturalnych na świecie). Ze względu na złożoność tak dużego projektu infrastrukturalnego, port w Rotterdamie chciał skorzystać z “dobrych praktyk” w zakresie zarządzania projektami. Wybrano najbardziej uznaną na arenie międzynarodowej metodykę zarzadzania projektami PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2®). W trakcie kilku niezależnych audytów potwierdziliśmy, że stosowanie PRINCE2® jest w tym projekcie na odpowiednim poziomie, a klient jest “pod kontrolą”! Projekt Maasvlakte (MV2) został także z powodzeniem doprowadzony na piąty poziom dojrzałości projektowej (Level 5). To oznacza, że MV2 jako jedyny projekt na świecie osiągnął najwyższy, piąty poziom dojrzałości projektowej (Level5)! Co ciekawe, całość projektu zmieściła się w budżecie, a nawet oszczędzono niemalże 150 milionów euro.

RET NV Przedsiębiorstwo Transportu Publicznego w Rotterdamie

Ambition Group pomógł RET (Przedsiębiorstwo Transportu Publicznego w Rotterdamie) osiągnąć poziom profesjonalizmu w dziedzinie zarządzania projektami i utrzymać go na torze. Za pomocą PM@RET (ProjectManagement@RET) przygotowana została ścieżka zarządzanie projektem w ramach metodyki PRINCE2® oraz dalszej profesjonalizacji i optymalizacji. Wspieramy także zarządzanie ryzykiem i zarządzanie Portfelem Projektów w RET. Program zapewnienia również wsparcie dla Zarządu Projektu Hoekse Lijn (Hoekse Line), który poprzez metamorfozę ze zwykłej linii kolejowej do nowoczesnego metra, jest jednocześnie największą inwestycją RET w najbliższych latach.

Kontakt

Ambtion Group Poland Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia
tel. 602 208 429
Polska

rafal.dadej@ambitiongroup.pl
bartosz.zawisza@ambitiongroup.pl